Bản Năng Giao Phối – Instinctive Mating

ban-nang-giao-phoi-tap-instinctive-mating

Cô gái dâm dục vì không có bạn trai lâu năm nên hôm nay đã lập đàn cầu xin. Sau một lúc cô đã xin được một anh bạn trai chỉ có bản năng giao phối. Cô vì lâu nay chưa được cảm giác thỏa mãn nên cũng chấp nhận anh bạn trai này. Vị sự thiếu thốn lâu nay nên cô và anh bạn trai nhanh chóng bắt tay vào làm chuyện người lớn.